Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Úvodem

Vážení a milí absolventi Právnické fakulty, vítejte na nových webových stránkách určených absolventům Právnické fakulty, které jsme zřídili za účelem prohloubení komunikace a navázání intenzivní profesní spolupráce mezi vámi a fakultou. Naším záměrem je rovněž pomoci vám při uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě také informovat vás o aktuálním dění na vaší alma mater. Budeme rádi, když se na našem webu zaregistrujete do databáze absolventů a zaktualizujete kontakty na sebe. Kontakty využijeme pro aktivní komunikaci s vámi a pro možnost zasílání nabídek případné externí odborné spolupráce s jednotlivými katedrami a pracovišti PF. Kromě možnosti registrace zde poskytujeme další informace, roztříděné do jednotlivých záložek, které budeme v rámci rozvíjení těchto stránek doplňovat a rozšiřovat:

  • Aktuality na PF - zde budou zveřejňovány nejrůznější významné události a akce na PF, aktuální dění a informace o prestižních oceněních členů PF
  • Další vzdělávání, konference - naleznete zde informace o oborech doktorského studijního programu Teoretické a právní vědy, informace o přijímacím řízení a aktuální studijní plán. Nechybí rovněž informace o rigorózním řízení a příslušné směrnice. Uveřejňujeme zde dále pozvánky a přihlášky na konference, aktuální odborné semináře a kurzy, které Právnická fakulta pořádá nejen pro advokáty, exekutory a daňové poradce, ale také pro zaměstnance státních a soukromých organizací a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Získáte rovněž informace o akreditovaných vzdělávacích kurzech určené pro úředníky územních samosprávných celků.

  • Nabídka zaměstnání - je určena pro inzerování nabídek pracovních pozic od zaměstnavatelů v přilehlých regionech, které jsou určené pro absolventy jednotlivých oborů PF.

  • Zpětná vazba – Evaluace - zde budou vyvěšovány e-dotazníky a e-formuláře za účelem získání zpětné vazby, vašich názorů a podnětů, které budou využity v rámci zlepšování výuky u jednotlivých předmětů a zároveň k naší informovanosti o využitelnosti získaných vědomostí a dovedností na poli praxe a vašem uplatnění na pracovním trhu.

  • Další informace - obsahuje pozvánky na nejrůznější společenské akce pořádané Právnickou fakultou (plesy, setkání absolventů, srazy, aj.).

  • Napište nám - jelikož jsou stránky v současné době ve výstavbě, přivítáme vaše návrhy a podněty k obsahu, ze kterých budeme čerpat při budování webových stránek pro absolventy a doplňování nových informací. Za tímto účelem využijte prosím tuto záložku, kde je k dispozici jednoduchý elektronický formulář.

Přejeme si, aby vám byly tyto stránky užitečné jako informátor o aktuálním dění na fakultě a zajímavých akcích, jako pomocník při hledání pracovního uplatnění, ale také jako zdroj navazování kontaktů mezi vámi absolventy či prostředník spolupráce a komunikace s vámi a fakultou.

Těšíme se na vaši spolupráci!

Mgr. Michaela Šrámková
pracovník pro komunikaci a práci s absolventy


Při příležitosti založení nového Portálu absolventů PF rozjela fakulta mediální akci: "Právnická fakulta hledá své absolventy". Informujte své spolužáky, zaregistrujte se do naší databáze a aktualizujte své kontakty, stojíme o Vás!!
Leták ke stažení zde.


<//a>

 

 

Stránka aktualizována: 08. 04. 2014, Michaela Kouřilová